Øvre Telemark prosti > Artiklar > Nyheter

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

 

SAMARBEID OM EIT GODT OG SIKKERT ARBEIDSMILJØ

Øvre Telemark prosti skal vera ein god og trygg stad å arbeida. Prosten er som arbeidsgjevar HMS-ansvarleg for presteskapet i prostiet, medan kyrkjeverjane er HMS-ansvarleg for dei fellesrådstilsette. Det er inngått samordningsavtalar mellom Agder og Telemark bispedømme og det einskilde fellesråd om HMS-arbeidet (sjå dokument lenger ned på sida), og kyrkjeverjen har som største arbeidsgjevar lokalt koordineringsavsvaret for HMS-arbeidet lokalt. Dei fellesrådstilsette har valt lokale verneombod knytt til kvart fellesrådsområde. Verneombod for prestane i prostiet er Tor Eivind Erikstein (tlf. 952 37 673). Det vert halde vernerundar i alle fellesrådsområde kvart år i oktober, der kyrkjeverje, prost og båe verneomboda er med.

Alle prestar har arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse som formidlar grenser for forventa arbeidsoppgåver. Prosten held årleg medarbeidarsamtale med prestane i januar, og gjennomfører prostebesøk til alle stabar og sokneråd i prostiet ein gong i året. Prestane møter til tenestekonferanse med prosten 6 gonger i året til drøfting av faglege og tenestemessige spørsmål. Alle prestar får tilbod om arbeidsveiledning i gruppe. I august månad har prosten kvart år samtalar med alle presteteama i prostiet.

I Øvre Telemark prosti har samarbeispartane forplikta seg på å ha eit kontinuerleg fokus på HMS og slik tilfredstilla lovfesta og forskriftsmessige krav i forhold til arbeidsmiljølova og internkontrollforskrifta. (Sjå dokument lenger ned)

 

ÅRSHJUL

Januar:
Medarbeidarsamtalar med alle prestane

Februar:
Prostebesøk i sokneråd og stabar i Nissedal, Fyresdal og Kviteseid
Tenestekonferanse for prestane i prostiet.

Mars:
Legging av arbeidsplanar for 2 tertial
Lokalt kontaktmøte

April:
Prostebesøk i sokn og stabar i Nome, Bø og Sauherad
Tenestekonferanse for prestane i prostiet.

Mai:
Prostebesøk i sokn og stabar i Tokke, Vinje og Seljord

Juni:
Legging av arbeidsplanar for 3 tertial
Lokalt kontaktmøte
Tenestekonferanse for prestane i prostiet.

August:
Teamsamtalar med alle presteteama

September:
Prostebesøk i sokn og stabar i Notodden, Tinn og Hjartdal
Tenestekonferanse for prestane i prostiet.

Oktober:
Vernerundar i alle dei tolv fellesrådsområda

November:
Legging av arbeidsplanar for 1. tertial
Lokalt kontaktmøte
Tenestekonferanse for prestane i prostiet.

Desember:
Tenestekonferanse for prestane i prostiet.

 

RUTINAR

- Planlegging og registrering av arbeidstid
- Konsekvensar av for mange plusstimar
- Registrering av vigselsførespurnadar

 

DOKUMENT

- Arbeidsmiljøloven (Ekstern)
- Internkontrollforskrifta (Ekstern)
- Handbok for systematisk HMT-arbeid i Agder og Telemark bispedømme (Ekstern)
Samordningsavtale med Bø sokneråd
- Samordningsavtale med Fyresdal sokneråd
- Samordningsavtale med Hjartdal sokneråd
Samordningsavtale med Kviteseid sokneråd
- Samordningsavtale med Nissedal sokneråd
Samordningsavtale med Nome kirkelige fellesråd
- Samordningsavtale med Notodden kirkelige fellesråd
Samordningsavtale med Sauherad sokneråd
Samordningsavtale med Seljord kyrkjelege fellesråd
Samordningsavtale med Tinn kirkelige fellesråd
Samordningsavtale med Tokke kyrkjelege fellesråd
Samordningsavtale med Vinje kyrkjelege fellesråd


Del denne artikkel på e-post