Øvre Telemark prosti > Artiklar > Nyheter

Kyrkjene opnar for gudstenester

Kyrkjene opnar for gudstenester

Med nye smittereglar for kulturarrangement, er tida inne for at kyrkjene kan opna att for gudstenester.

I Agder og Telemark bispedømme er felles oppstart sett til 24. mai. Stort sett vil ein frå og med den datoen følgja vanleg gudstenesteplan. I nokre sokn har ein likevel valt å gjera nokre endringar i programmet for kva kyrkjer som vert brukte til gudsteneste no medan det er restriksjonar på kor tett ein kan sitje. 

Smittevernreglane for arrangement i kyrkjene går i korte trekk ut på at ein ikkje kan vera fleire i kyrkjerommet enn at det kan vera minst éin meter mellom alle som ikkje bur i same husstand. I tillegg er det utansett eit tak på maks 50 deltakarar. Ved at dåpsseremoniar no i stor grad blir lagt til andre tidspunkt, vil det mange stader likevel halde å gjennomføre berre éi gudsteneste på ein sundag. Men i Kviteseid, Bø og Sauherad vil det bli halde fleire gudstenester kvar søndag. Her har ein difor også vorte nøydde til å operere med førehandspåmelding.

Ved alle gudstenester vil me no vera pliktige til å registrera namn på alle som er til stades. Dette er pålagt oss for å letta eventuell smittesporing i etterkant. Alle deltakarlister vil verta makulerte etter 10 dagar. For meir informasjon om lokale smitteprosedyrar, viser me til nettsidene til dei einskilde kyrkjelydane.

Publisert 23. mai 2020 av Asgeir Sele

 


Del denne artikkel på e-post